top of page

Informálódj!

Tájékoztatás a 2022. január 1-től alkalmazandó hívásvégződtetési díjakkal kapcsolatban

Tájékoztatás a 2022. január 1-től alkalmazandó hívásvégződtetési díjakkal kapcsolatban

Közzétéve: 2021. december 14.

Mint ahogyan arról a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság korábban már tájékoztatást adott (Tájékoztatás az Európai Unióban bevezetésre kerülő új szabályozásról a hívásvégződtetési díjakkal kapcsolatban), az Európai Bizottságnak az Unió egészében egységes maximális mobil hívásvégződtetési díj és az Unió egészében egységes maximális vezetékes hívásvégződtetési díj meghatározásáról szóló, 2021/654 felhatalmazáson alapuló rendeletében (a továbbiakban: „Rendelet”) foglaltakat 2021. július 1-től valamennyi, Magyarországon hívásvégződtetési szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles alkalmazni.

A Rendelet előírásai értelmében ezeket a díjakat évente felül kell vizsgálni és január 1-ig aktualizálni kell.

1. A vezetékes hívásvégződtetési díj tekintetében

A Rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerint hatályos vezetékes hívásvégződtetési díj maximális mértékét (0,07 eurócent/perc) a Rendelet 3. cikk (3) bekezdése alapján felül kell vizsgálni, és 2022. január 1-jéig aktualizálni kell az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos Lapjában szeptember 1-jén, október 1-jén és november 1-jén közzétett referencia-árfolyamok legutóbbi átlagának felhasználásával.

Fentiek alapján a Hatóság számításai szerint a vezetékes hívásvégződtetési díj 2022. január 1-től alkalmazandó maximális értéke (az első 4 tizedesjegyre számítva): 0,2494 Ft/perc*.

2. A mobil hívásvégződtetési díj tekintetében

A Rendelet 4. cikk (4) bekezdése szerint 2022. január 1-től módosul az alkalmazandó mobil hívásvégződtetési díj maximális mértéke, ami 0,47 eurócent/perc lesz.

Forintban kifejezve az 1.) pontban leírt átváltási módszernek megfelelően a Hatóság számításai szerint a mobil hívásvégződtetési díj 2022. január 1-től alkalmazandó maximális értéke (az első 4 tizedesjegyre számítva): 1,6747 Ft/perc*.

Felhívjuk a tisztelt szolgáltatók figyelmét, hogy a Rendelet közvetlenül hatályos és alkalmazandó az Unió tagországaiban minden, hívásvégződtetési szolgáltatást nyújtó szolgáltató számára, ugyanakkor a Hatóság a szolgáltatók által alkalmazott díjak Rendeletnek való megfelelőségét hatósági eljárásban bármikor ellenőrizheti.

Megjegyzés:

*A nagykereskedelmi hívásvégződtetési díjak számítása a Rendeletben foglalt 0,07 €centes, illetve 0,47 €centes díj forintra történő átváltásával történt, amihez a Rendelet előírásai szerint az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett, alábbi referencia-árfolyamokat vettük figyelembe:

  • 2021. szeptember 1-én közzétett árfolyam (augusztus 31-re vonatkozóan): 348,80 Ft/€;

  • 2021. október 1-én közzétett árfolyam (szeptember 30-ra vonatkozóan): 360,19 Ft/€;

  • 2021. november 3-án közzétett árfolyam (október 29-re vonatkozóan): 360,00 Ft/€;

amelyek átlaga: 356,33 Ft/€.

A díjak maximális értéke pedig az alábbi számítások eredménye:

  • vezetékes hívásvégződtetési díj (az első 4 tizedesjegyre számítva): 0,07*356,33/100 = 0,2494 Ft;

  • mobil hívásvégződtetési díj (az első 4 tizedesjegyre számítva): 0,47*356,33/100 = 1,6747 Ft.

bottom of page